[rev_slider start]

Personlig Utveckling, Livscoachning, Mentorskap, Omställning och Rehabcoachning

EttStegiTaget ser möjligheter inom varje människa. Genom att se sina egna förmågor och utveckla dem är vi övertygade om att varje människa kan växa och bli en tryggare, mognare och hel människa.

Våga lyssna på dina egna behov. Lära dig av dina misstag. Ge respekt, vara empatisk och visa omtanke till dig själv och andra.

Vi vänder oss till människor och företag som vill utvecklas vidare. Vi ger verktyg att fotsätta ta ansvar för sitt eget växande och lärande. Att se möjligheter istället för hinder i förändringar som sker.

Varmt välkomna till EttStegiTaget!

Suzanne Friis och Leif Friis

EttStegiTaget

UTBUD

Personlig Utvecklings kurs

1 dags kurs som vänder sig till dig som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv och dina relationer.

Mentorskap

Stödja ledare i sin utveckling, samt bidra med kompetens. Stödja representanter att få mer kunskap och erfarenhet om styrelsearbete och inom ledarskap samt organisation.

Livscoaching

En metod att se sitt liv utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att beskriva dina områden som påverkar dig i ditt liv väljer du de områden som är viktigast för dig just nu.

Övriga uppdrag & samverkan

Aktuella uppdrag som genomförs av Suzanne Friis via:
Arbetslivsresurs AR AB
Bob Kelly AB
Right Management AB

KONTAKT

EttStegiTaget
Geijersgatan 5
411 34 Göteborg

 

Suzanne Friis
0708 226396
suzanne.friis@ettstegitaget.com

Leif Friis
0708 208000
leif@friisdyron.se